The Plastic Pallets Company

PRIVACY STATEMENT

The Plastic Pallets Company respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. The Plastic Pallets Company committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement wil The Plastic Pallets Company duidelijkheid scheppen in hetgeen The Plastic Pallets Company met uw persoonlijke gegevens doet.

Als u vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met:
The Plastic Pallets Company
Taylorweg 2
(Industrieterrein De Dubbelen)
5466 AE Veghel
Nederland
Telefoon: +31 413 353 111
Fax: +31 413 353 077

Persoonlijke gegevens
U kunt de The Plastic Pallets Company website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen.

Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. De informatie die The Plastic Pallets Company op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, etc.) te kunnen
voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van The Plastic Pallets Company.
The Plastic Pallets Company zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden.

Bezoekers gegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de The Plastic Pallets Company website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers
onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Elektronische nieuwsbrieven
U heeft op de The Plastic Pallets Company website de mogelijkheid om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven. U ontvangt dan periodiek per e-mail of per post de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit
kunt doen.

Hyperlinks
De website van The Plastic Pallets Company bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar The Plastic Pallets Company kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud
en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van The Plastic Pallets Company:www.plasticpalletscompany.com.

Direct Contact +31 (0)413 353 111

Delen

© 2016 - The Plastic Pallets Company is powered by Q-Pall Kunststof Pallets, the plastic pallet producer