Export regelgeving plastic pallets

Minder risico met TPPC export pallets

De lichte, maar sterke kunststof exportpallets van The Plastic Pallets Company bieden veel voordelen bij verzending naar het buitenland. Zij hoeven geen speciale behandeling tegen ongedierte te ondergaan. Dit scheelt kosten én u vermijdt het risico dat bij vertraging het certificaat van de behandeling verloopt, waardoor uw zending het betreffende land niet binnenkomt. In vergelijking met houten pallets is er bovendien geen kans op beschadiging van goederen door splinters of uitstekende spijkers.

Direct Contact +31 (0)413 353 111

Delen

IPPC

Houten pallets zijn bij export onderhevig aan restricties. In tegenstelling tot plastic pallets, moeten houten pallets (net als andere soorten houten verpakkingen) aan stringente eisen voldoen wanneer zij worden gebruikt voor export. Hieronder vindt u daarover volledigheidshalve uitgebreide informatie.

International Plant Protection Convention (IPPC)
Het IPPC is een internationaal verdrag dat tot doel heeft actie te ondernemen tegen het binnenhalen en verspreiden van ongedierte dat planten en plantaardige producten aantast, alsmede het bevorderen van adequate maatregelen om dergelijk ongedierte te bestrijden. Met de uitvoering van het verdrag is de Commission on Phytosanitary Measures (CPM) belast. Deze commissie stelt de International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) op, wereldwijde normen die tot stand komen met medewerking van een groot aantal deskundigen. De CPM heeft het International Phytosanitary Portal (IPP) aangewezen als het voorkeursforum voor IPPC-rapportage door aangesloten landen en het uitwisselen van meer algemene informatie. Het secretariaat van de IPPC, dat is ondergebracht bij de FAO, coördineert de activiteiten van de Convention.

HACCP

Alle bedrijven die levensmiddelen produceren, bewerken, transporteren en/of opslaan zijn wettelijk verplicht een HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points) in te voeren en te onderhouden. Het gaat dan om de volgende sectoren: vlees- en visverwerkende industrie; bejaardentehuizen, ziekenhuizen, gevangenissen; horeca; slagers, groenteboeren, kaasspeciaalzaken; supermarkten; distributiebedrijven die levensmiddelen transporteren; op- en overslag bedrijven voor levensmiddelen; sportkantines, tankstations en dergelijke waar voedsel wordt verkocht. Deze bedrijven moeten in hun bedrijfsvoering hygiënisch te werk te gaan. Toch is er binnen de regeling geen sprake van een keihard verbod om houten pallets te gebruiken. Maar ze worden vanwege de hygiënische aspecten wel vaak toegepast.

De kunststof pallet kent twee varianten; een hygiënische palletvoor toepassing in een specifieke HACCP-omgeving en een kunststof distributiepallet voor leveranciers van levensmiddelen aan bedrijven die HACCP-gecertificeerd zijn. Zij eisen van hun leveranciers de aanlevering van goederen op deze kunststof pallets. De hygiënische kunststof pallet onderscheidt zich van de kunststof distributiepallet door zijn volledig gladde uitvoering; dat geldt ook voor het onderdek. Hiermee wordt aanhechting van vuil en bacteriën zoveel mogelijk voorkomen en is de reiniging een stuk eenvoudiger. De kunststof distributiepallet kan gemaakt zijn van gerecycled kunststof en heeft rondom allerlei hoekjes en randjes waar vuil zich na verloop van tijd toch op kan vastzetten.

Beestjes
In het algemeen is het gebruik van kunststof pallets hygiënischer dan van houten. Daarvoor is een logische verklaring. Hout heeft van nature een poreuze structuur waarin door capillaire werking gemakkelijk vocht, vuil en - in het kielzog daarvan - bacteriën kunnen worden opgenomen. Bacteriën, insecten en ander ongedierte, zoals het gevreesde glasaaltje, voelen zich goed thuis in de vochtige met vuil gevulde poreuze holten tussen de houtvezels. Met het oplopen van de temperatuur en vochtigheidsgraad groeit het nageslacht dan ook explosief.

© 2016 - The Plastic Pallets Company is powered by Q-Pall Kunststof Pallets, the plastic pallet producer